MP patikros metodikų kūrimas

MP patikros metodikų kūrimas

MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS nustato, kad Matavimo priemonių patikrą atlieka Teisinę metrologinę priežiūrą atliekančios institucijos paskirtos įstaigos, vadovaudamosi matavimo priemonių patikros metodikomis. 

Lietuvos rinkoje atsiradus naujoms matavimo priemonėms įvertinamos matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvos Respublikoje galimybę pagal galiojančias patikros metodikas. Jei tokios patikros metodikos nėra, ekonominės veiklos vykdytojas, teikdamas rinkai matavimo priemonę inicijuoja atitinkamos patikros metodikos rengimą. 

AB “Vilniaus metrologijos centras” rengia matavimo priemonių patikros metodikas, patikros metodikų atnaujinimus vadovaujantis MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS METODIKŲ RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠU.

Matavimo priemonių tesinio metrologinio reglamentavimo taisyklės
Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas