Matavimo priemonių tipo patvirtinimas

Matavimo priemonių tipo patvirtinimas

AB „Vilniaus metrologijos centras“ kaip paskirtoji įstaiga atlieka:

  • Lietuvos rinkai teikiamų naujų matavimo priemonių dokumentacijos įvertinimą, įvertina matavimo priemonės metrologinių charakteristikų atitiktį ir matavimo priemonės patikros atlikimo Lietuvoje galimybę pagal galiojančias patikros metodikas;
  • reikiamus matavimo priemonės tipo bandymus (nesant matavimo priemonės atliktų bandymų) pagal patvirtintą bandymų programą ir šių bandymų rezultatų įvertinimą;
  • pagal MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLES naujos matavimo priemonės tipo patvirtinimui numatyto dokumentų paketo parengimą.

Matavimo priemonėms, kurios nepatenka į teisinio metrologinio reglamentavimo sritį arba kurių tipas nėra įrašytas  į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, galime atlikti kontrolę pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias patikros metodikas, išduodant kontrolės ataskaitą. Mūsų kontrolės veikla yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ atitikčiai.

Kontrolės ataskaitoje pateikiami atliktų matavimų rezultatai ir išvada apie matavimo priemonės atitiktį arba neatitiktį keliamiems reikalavimams.