Bandymai

Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, techninių reglamentų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus, AB “Vilniaus metrologijos centras” yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai ir atlieka:

AB „Vilniaus metrologijos centras“ bandymų veiklos aktuali sritis