„Peer-Review“ įvertinimas

2016-04-13

2016 metais buvo atliktas VMC kokybės sistemos „peer-review“ įvertinimas Lenkijos nacionalinio metrologijos instituto GUM techniniais ir kokybės valdymo ekspertais,  įvertinimo išvados teigiamos.  6-ių metų VMC, kaip Nacionalinio metrologijos instituto dalies – paskirtojo instituto (DI), veikos ataskaita pateikta Europos metrologijos institutų organizacijos EURAMET techniniam komitetui TC-Q, 2016-04-13 – 14 dienomis pristatyta žodinė VMC 6-ių metų veiklos ataskaita EURAMET TC-Q (EURAMET kokybės techninis komitetas) posėdyje Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina). Veikla buvo įvertinta teigiamai ir VMC kokybės sistemai buvo suteiktas pasitikėjimo statusas („confidence given“) 5-ių metų laikotarpiui.