Kasmetinis Baltijos šalių metrologų susitikimas

2019-04-05

2019 Balandžio 3 dieną Taline įvyko kasmetinis Baltijos šalių metrologų susitikimas.

Lietuvos (VMC), Latvijos (LNMC) ir Estijos (METROSERT) metrologai, kartu su šiame susitikime dalyvavusiais Lietuvos ir Estijos teisinės metrologijos rinkos priežiūrą atliekančių institucijų atstovais, aptarė svarbiausius 2018 metų įvykius Baltijos šalyse. Buvo apsikeista informacija apie naujienas kiekvienos šalies metrologijos rinkoje, poreikius, iššūkius.

Susitikimo metu aptarus praėjusių metų nuveiktus darbus, tarpusavio mokymus, apsikeitimą patirtimi, tarplaboratorinius palyginamuosius kalibravimus, buvo sutarta dėl bendradarbiavimo ateinančiais metais, paruošti mokymų, dalinimosi patirtimi, palyginamųjų kalibravimų planai.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos galimybės aktyviau visoms trims Baltijos šalims dalyvauti EURAMET ir kitų organizacijų projektuose, kuriant bendrą Baltijos šalių (NMI, DI) ir Europos laboratorijų tinklą, siekiant maksimaliai išnaudoti šalių NMI ir DI turimą patirtį ir kalibravimo galimybes.