Iki šio prietaiso atsiradimo naudojo žibalinę lempą, dabar be jo nė iš vietos: kas yra dujų analizatoriai?

2021-02-17

Nuo automobilių serviso iki maisto pramonės įmonės, nuo mokslinių tyrimų iki darbų saugos – dujų analizatorius naudoja itin plataus spektro specialistai. Kaip sako jiems patikras atliekantys metrologai, kai kada netikslūs tokių prietaisų parodymai gali kainuoti ir gyvybę. Jų tikslumas kertinis ir moksliniams tyrimams, ir maisto gamybai.

Naudoja ir moksle

Dujų analizatoriai naudojami labai plačiai. Maisto pramonėje jais stebima gamybos metu susidarančių dujų koncentracija, automobilių techninės apžiūros centrai, autoservisai juos naudoja įvertinti automobilių išmetamąsias dujas, taršą aplinkai. Techninės apžiūros centrai dujų analizatorių pagalba turi užtikrinti, kad gatvėmis važinėjantys automobiliai neterštų oro, kuriuo kvėpuojame mes visi.

Kaip pastebi metrologines patikras dujų analizatoriams atliekančio „Vilniaus metrologijos centro“ (VMC) technikos vadovė Julija Usevičiūtė, netikslus dujų analizatorių veikimas gali sutrikdyti ir mokslinių tyrimų eigą.

„Jei analizatorius įdiegtas bioreaktoriuje ir svarbu, kad aplinkoje nebūtų deguonies, net menkiausias jo kiekis gali turėti neigiamą poveikį galutiniam rezultatui. Anaerobiniai organizmai, užuot užauginę biomasę, žus ir tai sukels didelius nuostolius įmonėms arba stabdys mokslinius tyrimus“, – pavyzdį pateikė specialistė.

Dujų etaloniniai mišiniai

Pakeitė žibalines lempas

Dujų analizatorius „Vilniaus vandenų“ darbuotojai pradėjo naudoti 1997 m. Dabar įmonė naudoja 73 dujų analizatorius ir dar apie 30 planuoja įsigyti artimiausiu metu.

Šiandien sunku tuo patikėti, bet kadaise dujų analizatorių funkcijas atlikdavo speciali žibalinė lempa, tiesiog užgesdavusi esant deguonies trūkumui.

Kaip sako įmonės gamybos tarnybos direktorius Tadas Kazlauskas, dujų analizatoriai dabar yra vieni svarbiausių prevencinių darbų saugos įrenginių vandentvarkininkų darbe.

Jie naudojami dirbant uždarose talpose, šuliniuose, nuotekų siurblinėse ar kitose vietose, kuriose gali stigti deguonies, kauptis jo kiek mažinančios ar žmogaus sveikatai kenksmingos dujos.

„Dujų analizatorių paskirtis yra išmatuoti deguonies kiekį, identifikuoti, ar jis yra pakankamas, taip pat perspėti apie sveikatai ar gyvybei pavojingų dujų – sieros vandenilio, metano – susikaupimą. Juos naudojame siekdami išvengti rimtų sveikatos sutrikdymų ar net išsaugoti jų gyvybes. Todėl savo darbuotojams, kasdien susiduriantiems su rizika darbe nuolat akcentuojame, kad dujų analizatorius yra gyvybiškai svarbus“, – teigia „Vilniaus vandenų“ atstovas.

Kokie būna ir kaip veikia?

VMC technikos vadovė J.Usevičiūtė paaiškina, kad dujų analizatoriai gali būti stacionarūs, naudojami tais atvejais, kai darbo vieta fiksuota ir reikia nuolat stebėti dujų koncentraciją ore ar darbiniam agregate, ir mobilūs, kuriuos darbuotojas gali pasiimti į skirtingus objektus su savimi.

„Dujų analizatorius galima suskirstyti pagal tai, kiek jutiklių turi ir skirtingų dujų gali pamatuoti prietaisas. Vienkanaliai analizatoriai skirti matuoti tik vienos rūšies dujas, daugiakanaliai – dvejų ir daugiau rūšių“, – tikina J.Usevičiūtė.

Dujų analizatorius

Ji pasakoja, kad dujų analizatoriai veikia elektrocheminiu arba katalitiniu principu.

Elektrocheminis principas reiškia, kad prietaiso jutiklyje esanti platina ar kita medžiaga, reaguoja su dujose esančia toksine medžiaga (pavyzdžiui, anglies monoksidu). Tuomet jutiklyje vyksta oksidacijos procesas, kurio metu sugeneruojama milivoltinė įtampa parodo tiriamų dujų koncentraciją.

„Tuo tarpu katalitiniu principu veikiančių prietaisų jutiklyje vyksta degimo procesas, kurį paspartina į jutiklį patekusios sprogiosios dujos. Šiuo principu sugeneruojama milivoltinė arba, priklausomai nuo technologijos, miliamperinė įtampa, kuri konvertuojama į sprogių dujų koncentraciją“, – dėstė metrologijos specialistė.

Tampa įpročiu

Štai „Vilniaus vandenys“ naudoja nešiojamus automatinius daugiakanalius dujų analizatorius, kuriais matuoja sieros vandenilio, sprogiųjų dujų – metano – koncentracijas, taip pat ir deguonies kiek ore.

Kaip pabrėžia įmonės gamybos tarnybos direktorius T. Kazlauskas, šiuos prietaisus darbuotojai naudoja tiek dirbdami nuotekų tinkle, tiek ir vandentiekio – likviduodami avarijas ar atlikdami planinius darbus.

„Mūsų darbuotojai mokomi, instruktuojami, kad analizatorius būtų naudojamas kaskart prieš pradedant darbą uždaroje erdvėje – t. y. leidžiantis į šulinį ar įeinant į siurblinę. Tai turi tapti savaime suprantamu įpročiu. O esant abejonėms, kad aplinka nesaugi – darbo nepradėti. – sako T. Kazlauskas. – Be galo svarbu tai, kad darbuotojai mokėtų naudotis šiais prietaisais, žinotų jų indikacijas ir leistinas reikšmes, be išlygų ir pasiteisinimų jais naudotųsi.“

Anot pašnekovo, esant nukrypimams nuo leidžiamų koncentracijų normų, prietaise suveikia šviesos ir garsinis įspėjamieji signalai. Jis pabrėžia, kad darbuotojų saugumas yra vienas kertinių įmonės tikslų, tad kiekvienai darbuotojų brigadai užtikrinami veikiantys, metrologiškai patikrinti analizatoriai.

Papildomus tokius prietaisus turi ir už darbų saugą atsakingi, darbų vykdymą kontroliuojantys žmonės – jei vienas analizatorius pasirodytų netinkamas, būtų galima pasinaudoti kitu.

Tikslumas – kertinis

T. Kazlauskas patikina: svarbu ir tai, kad pats prietaiso tikslumas būtų nepriekaištingas, nes nuo jo priklauso įmonės darbuotojų sveikata ar net gyvybės. Šiandien daugelio vandentiekiečių darbas nebeįsivaizduojamas be šio prietaiso.

Kad būtų įsitikinta, jog analizatorius veikia tiksliai, kas pusę metų jį privaloma pateikti metrologinei patikrai. „Vilniaus metrologijos centro“ technikos vadovė J.Usevičiūtė atkreipia dėmesį, kad leistina paklaidos norma standartiškai būna 5 proc. nuo išmatuotos reikšmės, nors priklausomai nuo gamintojo gali ir skirtis.

„Savo laboratorijose turime sertifikuotus etaloninius dujų mišinius su tam tikromis dujų koncentracijomis, priklausomai nuo kiekvieno dujų analizatoriaus specifinių veikimo niuansų leidžiame šį mišinį ir galime palyginti prietaiso parodymus su dujų mišinio koncentracija, nurodyta šio mišinio sertifikate“, – apie dujų analizatorių metrologinės patikros procesą pasakoja VMC specialistė.

VMC technikos vadovė pabrėžia, kad metrologinė patikra gali būti atlikta tik tiems dujų analizatoriams, kurie yra įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Į šį sąrašą neįtrauktiems prietaisams gali būti atliekama kontrolė.

„Dauguma šiuos prietaisus naudojančių įmonių supranta jo svarbą ir kokios pasekmės gresia, jei jis veiktų netiksliai, kokie padariniai galimi žmogaus sveikatai, kokius nuostolius gali atnešti netinkamai veikiantis prietaisas. Todėl patikroms, kontrolei ar kalibravimui dujų analizatorius bendrovės dažniausiai pateikia noriai ir pavyzdingai“, – pridūrė J.Usevičiūtė.

Straipsnis taip pat publikuotas naujienų portale 15min.lt.