Įvertinti Nacionalinio akreditacijos biuro

2016-12-09

AB „Vilniaus metrologijos centras“ buvo įvertintas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos ekspertais kaip vieningą atitikties įvertinimo įstaigą ir 2017-02-03 įvertinimas buvo patvirtintas kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklų akreditavimo pažymėjimais Nr. LA.02.023, Nr. LA.01.057 ir Nr. LA.06.064.