Įvertinti Nacionalinio akreditacijos biuro

AB „Vilniaus metrologijos centras“ buvo įvertintas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos ekspertais kaip vieningą atitikties įvertinimo įstaigą ir 2017-02-03 įvertinimas buvo patvirtintas kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklų akreditavimo pažymėjimais Nr. LA.02.023, Nr. LA.01.057 ir Nr. LA.06.064.

COOMMET rugsėjo 20-21d. 2016

2016-09-20 – 21 įvyko Europos ir Azijos šalių metrologijos institutų organizacijos COOMET techninio komiteto ТК 1.2 (akustika, vibracija ir ultragarsas) posėdis Minske (Baltarusija), kuriame dalyvavo VMC atstovas.

COOMMET rugsėjo 14-15d. 2016

„Peer-Review“ įvertinimas

2016 metais buvo atliktas VMC kokybės sistemos „peer-review“ įvertinimas Lenkijos nacionalinio metrologijos instituto GUM techniniais ir kokybės valdymo ekspertais,  įvertinimo išvados teigiamos.  6-ių metų VMC, kaip Nacionalinio metrologijos instituto dalies – paskirtojo instituto (DI), veikos ataskaita pateikta Europos metrologijos institutų organizacijos EURAMET techniniam komitetui TC-Q, 2016-04-13 – 14 dienomis pristatyta žodinė VMC 6-ių metų veiklos … Continued