AB VMC perdavė nacionalinius etalonus

2018-01-31

2019 m. sausio 31 dieną AB VMC vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 10 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595“ perdavė nacionalinį masės vieneto ir galinio ilgio mato etalonus Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui  bei nacionalinį slėgio vieneto etaloną Lietuvos energetikos institutui.