2018 m. kovo 28 dieną Rygoje įvyko metinis Baltijos regiono šalių metrologijos centrų susitikimas

2018-04-03

Kovo 28, 2018 Rygoje įvyko metinis Baltijos regiono šalių metrologijos centrų susitikimas, kuriame dalyvavo  AS Metrosert (Estija), Latvijos nacionalinis metrologijos centras (LNMC, Latvija) ir Vilniaus metrologijos centras (VMC, Lietuva) atstovai. Iš  Metrosert susitikime dalyvavo vadovė K. Kauler, metrologijos padalinio  vadovas L. Lillepea, mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas T. Kübarsepp. Latvijos nacionalinį metrologijos centrą (LNMC) atstovavo Valdybos narė I. Blaua, vykdančioji direktorė I. Jansevska, technikos direktorius R.Zaharovs.   Vilniaus Metrologijos centrą (VMC, Lietuva) atstovavo generalinė direktorė V. Martišienė, vadovybės atstovė kokybei T. Zapolskene ir generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybai D. Nislaitis. Susitikimo metu buvo aptarti 2017 metų veiklos rezultatai: darbuotojų mokymai, palyginamieji kalibravimai ir jų rezultatai, pasikeitimas šalių metrologine patirtimi.

Baltijos šalių metrologinių organizacijų bendradarbiavimas suintensyvėjo 2016 m pasirašius trišalį memorandumą, pagal kurį sutarta keistis informacija pagrindinėse metrologijos srityse, organizuoti bendrus mokymus, dalintis specialistų patirtimi, vykdyti bendrus palyginamuosius kalibravimus, viešinti metrologinių paslaugų naudą ir poreikį savo  šalyse.Susitikime buvo numatyti bendrieji veiklos planai 2018 metams. Nuspręsta toliau vykdyti bendrus palyginamuosius kalibravimus, specialistų mokymus ir dalintis patirtimi. Siekiant Baltijos šalių metrologinių organizacijų bendradarbiavimo memorandumo didesnio tarptautinio matomumo buvo nuspręsta užregistruoti projektą EURAMET  organizacijoje (Europos nacionalinių metrologijos institutų asociacija).