Testēšana

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Metroloģijas likumu un Eiropas Savienības tehniskajiem noteikumiem AB Vilniaus Metrologijos Centras ir akreditēts atbilstoši standartam LST EN ISO/IEC 17025.

Mēs pārbaudām elektroenerģijas skaitītājus, ņemam paraugus no iepakotiem produktiem un veicam šādu produktu masas un tilpuma testēšanu.

AB "Vilniaus metrologijos centras" attiecīgā testēšanas darbības joma