Ilgtspēja un sociālā atbildība

Ilgtspēja un sociālā atbildība

Saskaņā ar Valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un valsts gaidām mūsu uzņēmums vēlas panākt ilgtspējīgu attīstību un pozitīvu ietekmi uz vidi šādās ietekmes jomās:

  • vides aizsardzība;
  • ekonomiskā labklājība;
  • sociālā labklājība.

Mēs dodam savu ieguldījumu vides aizsardzībā, nododot pārstrādei papīru, droši likvidējot bīstamas vielas un izmantojot netoksiskas metāla ierīces un aprīkojumu. Ekonomiskā labklājība — mūsu darbs balstās uz pieņēmumu, ka pārredzama, atklāta un efektīva darbība sekmē ekonomisko izaugsmi. Tieši tāpēc savā darbībā īstenojam pārredzamības un ētikas standartus. Sociālā labklājība — mēs mēģinām panākt dzimumu līdztiesību un taisnīgu atalgojumu.