Akreditētas darbības

AB Vilniaus Metrologijos Centras sniedz akreditētus kalibrēšanas, testēšanas un kontroles pakalpojumus. 

Akreditētas iestādes statuss nozīmē, ka Lietuvas Valsts akreditācijas birojs regulāri, neatkarīgi un objektīvi novērtē AB Vilniaus Metrologijos Centras kompetenci un darbības procedūras, un pārliecinās, ka tas ievēro tā darbībai piemērojamās prasības un ir pietiekami kompetents, lai īstenotu atbilstības novērtēšanas procedūras, kam tas ir ticis akreditēts. 

AB Vilniaus Metrologijos Centras kalibrēšanas un testēšanas darbības ir akreditētas atbilstoši standartam LST EN ISO/IEC 17025, vispārējām prasībām attiecībā uz testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetenci, un tā kontroles darbības ir akreditētas atbilstoši standartam LST EN ISO/IEC 17020 Atbilstības novērtēšana — prasības dažāda veida iestāžu, kas veic pārbaudes, darbībai.  Tā kā savā darbībā piemērojam valsts un starptautiskos standartus, valsts iestādes, uzņēmumi un sabiedrība var būt pārliecināti par AB Vilniaus Metrologijos Centras kalibrēšanas, testēšanas un kontroles darbību rezultātiem.

Akreditācijas standarti

Kalibrēšanas laboratorijas: (LST EN ISO/IEC 17025:2018)
Testēšanas laboratorijas: (LST EN ISO/IEC 17025:2018)
Pārbaudes laboratorijas: (LST EN ISO/IEC 17020:2012) Pielikums 1
Pārbaudes laboratorijas: (LST EN ISO/IEC 17020:2012) Pielikums 2
Pārbaudes laboratorijas: (LST EN ISO/IEC 17020:2012) Pielikums 3