Veikla ir rezultatai

Veikla ir rezultatai

Veiklos strategija

AB "Vilniaus metrologijos centras" 2021-2024 m. veiklos strategija

Metiniai pranešimai ir finansinės ataskaitos

2020
2020 m. tarpinis pranešimas
2020 m. metinis pranešimas
2019 m. tarpinis pranešimas
2019 m. metinis pranešimas
2018 m. tarpinis pranešimas
2018 m. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. metinis pranešimas
2017 m. tarpinis pranešimas
2017 m. metinis pranešimas
2016 m. metinis pranešimas
2016 m. II ketvirčio tarpinis pranešimas
2016 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas
2015 m. metinis pranešimas
2015 m. III ketvirčio tarpinis pranešimas
2015 m. II ketvirčio tarpinis pranešimas
2015 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas