Valdymas

Valdymas

Valdyba

Kęstutis Motiejūnas
Kęstutis Motiejūnas Valdybos pirmininkas (nepriklausomas valdybos narys)
Valdybos narys nuo 2017-11 mėn.
Einamos pareigos kitose įmonėse
 • 2018-02 – dabar UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinis direktorius
 • 2017-11 – dabar AB “Smiltynės perkėla” valdybos narys
 • 2017-04 – dabar UAB „Šilo medis“ direktorius
 • 2016-12 – dabar UAB „Kemalja“ direktorius
Išsilavinimas, kvalifikacija
 • 1994-2000 m. VU Ekonomikos fakultetas Buhalterinės apskaitos ir audito bakalauras ir magistras.
Profesinė patirtis

2015 – 2016 m. ADB „Gjensidige“ produktų ir kainodaros vadovas Baltijos šalims

2009 – 2016 m. AAS „Gjensidige Baltic“:

 • 2009 – 2013 m. Lietuvos filialo generalinis direktorius
 • 2013 – 2015 m. Produktų, kainodaros ir rizikos vertinimo vadovas Baltijos šalims
 • 2015 – 2016 m. Produktų ir kainodaros vadovas Baltijos šalims

2001 – 2009 m. UAGDPB „Aviva Lietuva“:

 • 2001 – 2003 m. vyriausiasis finansininkas
 • 2003 – 2006 m. Verslo plėtros vadovas
 • 2006 – 2008 m. Pardavimo rėmimo ir mokymų vadovas
 • 2008 – 2009 m. Pardavimų direktorius

1999 – 2001 m. Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas:

 • 1999 – 1999 m. Vyriausio finansininko pavaduotojas
 • 2000 – 2000 m. Įmokų skyriaus viršininkas
 • 2000 – 2001 m. Vyriausias finansininkas
Laimis Jančiūnas
Laimis Jančiūnas Nepriklausomas valdybos narys
Valdybos narys nuo 2017-11 mėn.
Einamos pareigos kitose įmonėse
 • UAB „Bonus socius“ generalinis direktorius
 • 2018-03 – dabar VĮ Regitra valdybos narys
 • 2018-01 – dabar Lietuvos marketingo asociacija valdybos narys
 • 2017-06 – 2019-07 UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė valdybos narys
Išsilavinimas, kvalifikacija
 • 2010-2013 m. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinio verslo ir teisės magistras
 • 2002-2007 m. Vilniaus vadybos aukštoji mokykla,  universitetinių studijų vadybos ir verslo administravimo bakalauras (specializacija – rinkodaros valdymas)
Profesinė patirtis
 • nuo 1996 m. dirba vadovaujantį darbą

Evelina Lesutytė
Evelina Lesutytė L.e.p Generalinė direktorė
L.e.p Generalinė direktorė nuo 2021-03 mėn.
Kontaktai

Tel. nr.: 8 654 75661

Išsilavinimas, kvalifikacija
 • 2013-2015 m. Vilniaus Universitetas, verslo magistro laipsnis.
 • 2009-2013 m. Vilniaus Universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.
Profesinė patirtis

2011-2021 m. AB ,,Vilniaus metrologijos centras“:

 • 2011-2015 m. technikė
 • 2015-2018 m. inžinierė metrologė
 • 2018-2021 m. Vilniaus regiono laboratorijos vadovė
 • 2021-03 – dabar laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas

Vadovaujantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 2 d.,  AB “Vilniaus metrologijos centras” valdybos sprendimu (valdybos posėdžio protokolo Nr. 59) nustatyta, kad AB “Vilniaus metrologijos centras” generalinė direktorė gali spręsti su ja pačia susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus (išskyrus klausimus dėl visų rūšių priemokų, išmokų skyrimo, kitų savo prigimtimi panašių mokėjimų atlikimo), jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Atlygio politika

Valdyba 

Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą, vadovaujantis visų AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų savininkui atstovaujančio asmens  2015 m. liepos 31 d. sprendimu  patvirtintu Bendrovės atlygio nustatymo valdybos nariams aprašu, yra nustatytas fiksuotas atlygis už dalyvavimą valdybos posėdyje. Mėnesinis nepriklausomo valdybos nario atlygis negali viršyti ¼ dalies VMC vadovui nustatyto vieno mėnesio atlyginimo (be kintamosios dalies) dydžio. 

Vadovas 

Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius, jis nėra valdybos narys. Už darbą VMC generaliniam direktoriui mokamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį. Generalinio direktoriaus mėnesinį darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintama dalis. Bendrovės generaliniam direktoriui atlyginimas mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“.  Kintama dalis skiriama ir jos dydis konkrečiam laikotarpiui nustatomas vadybos sprendimurodikliai kintamos dalies skyrimui numatomi metams.  2019 m. rodikliai kintamai daliai nustatyti yra EBITDA ir strateginių projektų įgyvendinimas. 

Darbuotojai  

Norint užtikrinti sėkmingus ir tvarius veiklos rezultatus, įmonė siekia pritraukti motyvuotus darbuotojus, kartu didinti jų įsitraukimą, lyderystę bei profesinį augimą.

Valdybos 2020-11-17 patvirtinta atlygio politika AB Vilniaus metrologijos centras siekia užtikrinti sąžiningas rinkos sąlygas savo darbuotojams bei motyvuojančią aplinką, tuo pačiu atsakingai valdant darbo užmokesčio biudžetą.

VMC darbuotojams mokama pastovioji atlygio dalis ir kintama atlygio dalis, kuri susieta su asmeniniais veiklos rezultatus be strateginių tikslų įgyvendinimu.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Organizacinė struktūra

AB AB "Vilniaus metrologijos centras" organizacinė struktūra