Bendroji informacija

Bendroji informacija

Pagrindiniai duomenys apie įmonę

AB „Vilniaus metrologijos centras“
Įmonės kodas 120229395
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Buveinė: Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
Telefono numeris: 8 5 230 6276
Elektroninis paštas: vmc@vmc.lt
Teisinis statusas neįregistruotas

Įstatinis kapitalas – 4 946 608,88 Eur, jį sudaro 17 057 272 paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos. Vienintelė Bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai nuosavybės teise priklauso 17 057 272 akcijos. Valstybei priklausančių akcijų nominalių verčių suma – 4 946 608,88 Eur, o dalis Bendrovės įstatiniame kapitale – 100%. Valstybei priklausančias akcijas patikėjimo teise valdo Turto bankas (valstybei atstovaujanti institucija), https://www.turtas.lt/lt/

 

Vizija, misija, tikslai

Vizija
Klientų vertinamas inovatyvus metrologinių paslaugų lyderis.
Misija
Teikti patikimas plataus spektro metrologines paslaugas.
Veiklos tikslai
Siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės veiklos objektas yra plataus spektro metrologinės paslaugos.
AB "Vilniaus metrologijos centras" veiklos strategija
AB "Vilniaus metrologijos centras" įstatai
AB "Vilniaus metrologijos centras" lūkesčių laiškas

Istorija

Esame viena iš nedaugelio įmonių Lietuvoje, kurios istorija atmena net I-ąjį Pasaulinį karą. Kalbant apie  mus, negalime nepaminėti to, kad viskas prasidėjo nuo metrinės sistemos įvedimo ir tolimesnių įvykių, kurie lėmė mūsų atsiradimą. Tad norint pažinti mus geriau, teks truputėlį susipažinti su visus tuo metu palietusia istorija.

1922 m. Lietuvoje buvo įvesta dešimtainė metrinė matų sistema. Iki to laiko buvo naudojami senieji matavimo vienetai, tokie kaip aršinas, stopas ir t.t.. Nuo čia galima sakyti prasideda ir mūsų pačių istorija.

Pirmoji institucija atsakinga už metrologiją Lietuvoje buvo įkurta Kaune dar 1919 m. ir ji vadinosi Matų ir saikų rūmais. Tuomet 1940 m. pervadinti LSSR finansų liaudies komiteto padaliniu. 1944 m. Matų ir svarsčių rūmais, nuo 1965 – standartų ir matavimo technikos valstybinės priežiūros laboratorija. Iki pat 1940 m. Lietuvos pramonė laikėsi Vakarų Europos (daugiausiai Vokietijos) metrologijos standartų. Nuo tų pačių metų metrologijos reikalais pradėjo rūpintis Sąjunginio standartizacijos komiteto įgaliotoji valdybą , o nuo 1971 m, SSRS valstybinio standartų komiteto Lietuvos respublikos valdyba. Įdomiausia dalis šios istorijos tarpsnyje yra ta, kad mūsų Kauno regiono padalinys ir šiai dienai yra tame pačiame pastate kuriame dar 1919 m. buvo įkurti Matų ir saikų rūmai.

Taigi, 1945 m. buvo įkurtas įgaliotojo komiteto matų ir matavimo prietaisų valdybos skyrius, kuris veikė Kaune. Mūsų pradžia taip pat prasidėjo Kaune, kuris tapo traukos centru. Nuo 1948 m. įgaliotojo komiteto matų ir matavimų prietaisų valdybą sudarė 3 skyriai: Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, kurie tapo mūsų pirmaisiais plėtros žingsniais. Turime paminėti, kad šiuose miestuose savo veiklą vykome ir šiomis dienomis. Po 7 metų, 1955 m. prie Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio centrų prisijungė ir Šiauliai. Paskutinis prisijungė Vilnius ir 1965 m. įkurta Vilniaus valstybinė matavimo technikos laboratorija.

1960m. Vyko svarbus tarptautinis susitikimas kuriame 36 valstybės Tarptautinėje matų ir svorių konferencijoje priėmė naują matų sistemą – „Le system’e international ‘unite” arba geriau žinomą kaip „SI sistema”, prie kurios buvo pereita ir SSRS priklaususioje Lietuvoje.

Nuo to laiko metrologinės paslaugos tapo vis aktualesnės, kadangi spartėjo gamybos plėtra, didėjo tiek importo, tiek eksporto apimtys, todėl buvo svarbu užtikrinti, kad metrologijos infrastruktūra būtų atitinkanti ekonominį augimą.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, iškilo būtinybė turėti ir savo valstybinius etalonus, todėl 1996 m. buvo priimtas pirmasis nepriklausomos Lietuvos istorijoje Metrologijos įstatymas, kuris leido kurti etalonų bazę, tai leido Lietuvos metrologams tapti visų pagrindinių tarptautinių metrologijos organizacijų nariais. LR vyriausybė nusprendė įsteigti atskirus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių valstybinius metrologijos centrus. Kurį laiką veikę atskiri (2010 – 2013 m.) valstybiniai metrologijos centrai tapo akcinėmis bendrovėmis. O 2015 m. reorganizuojant šiuos centrus jie buvo prijungti prie Vilniaus ir tapo vienu bendru AB „Vilniaus metrologijos centras”.

Šiandien AB Vilniaus metrologijos centras – tai plataus spektro paslaugas teikianti įmonė fiziniams ir juridiniams asmenims.  Bendrovės veikla metrologijos srityje yra akredituota, todėl atlikti matavimai bei bandymų rezultatai pripažįstami visoje Europos Sąjungoje. Tarplaboratoriniai palyginimai vykdomi tarptautiniu mastu.