Bendroji informacija

Bendroji informacija

Pagrindiniai duomenys apie įmonę

AB „Vilniaus metrologijos centras“
Įmonės kodas 120229395
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Buveinė: Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
Telefono numeris: 8 5 230 6276
Elektroninis paštas: vmc@vmc.lt
Teisinis statusas neįregistruotas

Įstatinis kapitalas – 4 946 608,88 Eur, jį sudaro 17 057 272 paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos. Vienintelė Bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai nuosavybės teise priklauso 17 057 272 akcijos. Valstybei priklausančių akcijų nominalių verčių suma – 4 946 608,88 Eur, o dalis Bendrovės įstatiniame kapitale – 100%. Valstybei priklausančias akcijas patikėjimo teise valdo Turto bankas (valstybei atstovaujanti institucija), https://www.turtas.lt/lt/

 

Vizija, misija, tikslai

Vizija
Klientų vertinamas inovatyvus metrologinių paslaugų lyderis.
Misija
Teikti patikimas plataus spektro metrologines paslaugas.
Veiklos tikslai
Siekti Bendrovės verslo vertės augimo ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės veiklos objektas yra plataus spektro metrologinės paslaugos.
AB "Vilniaus metrologijos centras" veiklos strategija
AB "Vilniaus metrologijos centras" įstatai
AB "Vilniaus metrologijos centras" lūkesčių laiškas

Istorija

Informacija ruošiama.