Aukcionai

Aukcionai

Skelbimas apie kilnojamo turto aukcioną

AB „Vilniaus metrologijos centras“ skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto viešą pardavimą.

Aukcionas vyks 2021 m. balandžio 20 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams komunikacijos platformą. Užsiregistravę dalyviai gaus pakvietimą į aukcioną jų nurodytu el.pašto adresu.
Aukciono dalyviai registruojasi nuo paskelbimo dienraštyje dienos iki balandžio 16 d.  el.p. vmc@vmc.lt. Registruodamiesi  pateikia įmonės įregistravimo pažymėjimą arba aktualaus išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją; įgaliojimą, kuriame turi būti nurodyta: įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, įmonės buveinės adresas, kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas; įgalioto asmens tapatybės kortelę. Jeigu aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, tuomet jis Bendrovei turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Visi aukciono dalyviai nurodo tikslų el.pašto adresą, tel. numerį, norimo įsigyti turto eilės numerį pagal parduodamo turto sąrašą. Jeigu aukciono dalyvis nepateikia nurodytų dokumentų, tokiam asmeniui nėra leidžiama dalyvauti aukcione.

Užsiregistravę dalyviai parduodamą turtą gali apžiūrėti prieš aukcioną nuo 2021 m. kovo 30 d. iki balandžio 16 d iš anksto susitarę Vilniuje tel. 864096544, Šiauliuose tel. 868423706. Būtina turėti asmens dokumentą.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai.

Kontaktinis asmuo D.Kukauskienė tel.865822661
Parduodamo kilnojamo turto sąrašas
Pardavimo aukcionuose taisyklės
Parduodamų automobilių nuotraukos